Beleidsplan

Dit is een verkorte versie van ons beleidsplan. Wil je het volledige beleidsplan of onze volledige statuten ontvangen, stuur ons dan een berichtje. Je kunt ook het beleidsplan 2021 downloaden.

Missie en doelstelling
Stichting de kleine bron wil het mogelijk maken dat kinderen die ernstig ziek of ernstig lichamelijk beperkt zijn kunnen verblijven op een plek waar doormiddel van water en warmte pijn verlichting geboden wordt. Dit wil de stichting bereiken door initiatieven te ondersteunen die dit aan (willen gaan) bieden.
Het doel is een geldstroom te ontwikkelen die ten goede komt aan de realisatie, instandhouding en het betaalbaar houden van logeeropvang en wellnessruimtes waar kinderen uit deze doelgroep terecht kunnen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Ambities
Stichting de kleine bron streeft ernaar om voldoende gelden te verwerven om een eerste logeeropvang te kunnen helpen opstarten (zie ‘help ons’ voor meer informatie).
Een ambitie voor de langere termijn is om meerdere locaties te helpen realiseren en om voldoende middelen te hebben om structureel kinderen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van deze locaties dmv een financiële bijdrage.  

Strategie
We gaan hiervoor verschillende fondsen en stichtingen aanschrijven. Er worden acties georganiseerd door een lokale wielerclub en we gaan als stichting actief (lokale) bedrijven en particulieren aanschrijven met de vraag ons te ondersteunen.

Jaarstukken
Wij zijn als stichting begin 2019 opgericht, hieronder zijn alle jaarstukken tot nu toe te downloaden.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019